Vi på Assistansvalet söker alltid personliga assistenter.
Vi sätter höga krav på våra medarbetare, och ser alltid till att förbättra vårt sätt att ta hand om brukare på ett korrekt och kvalitativt sätt.
Att arbeta som personlig assistent varierar beroende på arbetsgivare, både med avseende på arbetsuppgifter och personlig livsstil. Din uppgift blir att kompensera de begränsningar som funktionshindret innebär för brukaren.
Att se dessa personer ta sig an världen – med din hjälp – är oftast en mycket stor personlig belöning.

Arbetet innebär ofta stor variation, med både fritid och hårt arbete under varje enskilt pass. Sysslor, initiativ och ork kan variera, men inställningen skall alltid vara densamma: Din brukares behov i första hand!
Föreställ dig gärna en omvänd situation där du är den som har personlig assistans – du vill ju gärna maximera ditt liv och dina upplevelser, eller hur?

Genom att ställa frågor och vara lyhörd kan du utveckla ett fungerande arbetssätt och hitta lösningar tillsammans med den du arbetar hos, samt givetvis utveckla en stark arbetsmässig kamratskap.

Det finns inga generella former för hur eller när assistansen ska/behöver ges.

Du har som personlig assistent tystnadsplikt under anställningen och även efter det att anställningen har upphört. Tystnadsplikt innebär att du inte får sprida vidare uppgifter om den du jobbar hos och dennes levnadsförhållanden på ett sätt som kan vålla skada för honom/henne eller närstående personer.