Vi på Assistansvalet vill att du ska ha störst inflytande i assistansersättningen eftersom det är dina pengar, och dina behov.

Du bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska göra det.
Vi hjälper dig och är med dig när du ska välja, för att du ska få mer insyn i vad som faktiskt är möjligt inom ramarna för ersättningen.

Du är med och bestämmer:

  • Vilka som ska anställas.
  • När assistansen ska ges.
  • Hur arbetsschemat ska se ut.
  • Vilka arbetsuppgifter som assistenterna ska utföra.
  • Hur omkostnaden ska fördelas.